Co je třeba nejprve

Základním bodem při řešení odpadů v domácnosti, či obecně v jakémkoliv objektu, který tyto odpadové vody produkuje je jejich bezpečný odvod do čistíren odpadních vod. To se obecně zajišťuje buď odvodem fekálií a vod do jímky, septiku, či lidově žumpy. Odtud je pak třeba pravidelně nechat odpad vyvážet do čističek. Nelze si nechat vyvézt žumpu zemědělci, kteří pak obsah, vysosaný ze žumpy třeba rozstříkají na pole! To je zcela nepřípustné!

Pokud se chceme vyhnout nákladům

Pokud se chceme vyhnout pravidelně se opakujícím nákladům na vyvážení fekálního odpadu, nemáme v podstatě jinou možnost, než se napojit na obecní páteřní síť Kanalizace . Pak je tento problém vyřešen ke spokojenosti všech zainteresovaných stran, tedy uživatele, obce i zákona o ochraně životního prostředí a zákona o nakládání s odpady. Máme tak klid a čisté svědomí – alespoň co se týká této části našeho života.